Agile werken: wat betekent dat nou écht?

„Agile” is een populaire term en steeds meer bedrijven maken de overstap naar deze nieuwe manier van werken. Logisch, want het past perfect bij de snelheid waarmee onze leef- en werkwereld zich continue verandert. Maar wat betekent het nu écht?

Agile komt origineel uit de ICT en juist om die reden wordt het vaak technisch benaderd. Maar het is zoveel meer dan een werkvorm of een techniek! De letterlijke vertaling van agile is lenig. Agile werken gaat over de behendigheid om met verandering om te kunnen gaan. Over het kunnen meebewegen met steeds veranderende marktbehoeftes. Dit vraagt iets van systemen en structuren, maar vooral iets van mensen en hun gedrag.

Van nature zijn mensen niet gemaakt om te veranderen. Liever mijden we “gevaar”. Tenzij we ontdekken, dat we op een natuurlijke manier met verandering om kunnen gaan. Dit vraagt bewustzijn. En dus zijn het mindset, gedrag en cultuur die het succes van agile werken bepalen. Graag deel ik 3 factoren die essentieel zijn als je met agile aan de slag gaat en die ik als begeleider van veranderingstrajecten telkens weer bevestigd zie.

1. Maak gebruik van ieders individuele kwaliteiten

Eén van de sleutels voor een succesvolle implementatie van agile werken, is het op de juiste manier inzetten van je mensen. Dit klinkt cliché. Toch werkt het nu eenmaal zo, dat wanneer je werk doet dat je ligt, dit gemakkelijker en sneller gaat, dan wanneer je een rol hebt die niet bij je past. Vraag een vis om te zwemmen en het is zo gebeurd!

Als je dus sneller wilt kunnen inspelen op veranderingen in de markt, wil je je team zoveel mogelijk vanuit haar natuurlijke kwaliteiten laten werken. Dit vraagt bewustzijn over deze kwaliteiten. Op individueel én teamniveau. Het mooie is, dat wanneer mensen zich bewust worden van hun talenten, ze bijna als vanzelf de taken oppakken die hierbij passen. Je talent waardevol kunnen inzetten, levert ontzettend veel positieve energie op en is daarmee een geweldige motivator. De vraag is dus: hoe goed ken jij jezelf, hoe goed ken je je collega’s en in hoeverre maken jullie gebruik van elkaars talenten om werk en verantwoordelijkheden te verdelen? Vraag je mensen eens wat ze werkelijk graag doen!

2. Agile werken vraagt om dienstbaar leiderschap

Lange goedkeuringsprocessen of hierarchie kunnen veranderingssnelheid behoorlijk in de weg staan. Wil je van agile werken een succes maken, dien je als manager of bestuurder die rol aan te nemen, die het meeste waarde heeft voor jouw team en het projectresultaat op dat moment. Het doel en de bandbreedte bepalen, om vervolgens te vertrouwen op de kwaliteiten van ieder individu voor het bereiken van het resultaat. Varen op de „wisdom of the team“.

Je hebt een voorbeeldfunctie. Jouw mindset en gedrag straalt uit naar je team en organisatie. Wanneer jij bewust kiest voor het inzetten van je talent en je overlevingsstrategieën bewust aan de kant zet, inspireer je je mensen datzelfde te doen. Dus: waar ligt jouw kwaliteit als leider en waar niet? In hoeverre durf jij de controle los te laten en te vertrouwen op de kwaliteiten van je mensen?

3. Creëer een ontwikkelcultuur

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit geldt zeker wanneer vernieuwing centraal staat. Want varen op oude systemen, processen of werkwijzen, is er dan niet bij. De meest bijzondere uitvindingen, zijn per ongeluk ontstaan.

Als je wilt vernieuwen, dien je als team of organisatie telkens opnieuw uit je comfort zone te stappen. Ik zei het al, van nature zijn mensen niet gemaakt om te veranderen. Om het out of the box werken zo gemakkelijk mogelijk te maken, is een cultuur waarin fouten worden gezien als leerervaringen, van groot belang. Want wie stapt er nu graag uit zijn comfort zone als er ook nog het risico van “falen” of “sancties” dreigt? Dus: hoe wordt er in jouw organisatie omgegaan met “fouten”? Worden ze gewaardeerd en gebruikt als input voor verdere verbetering? En als dit nog niet het geval is: wat is er nodig om wél een dergelijke ontwikkelcultuur te creëren?

Lukt het je om deze 3 factoren waar te maken, dan zul je zien dat agile werken heel veel mooie opbrengsten heeft. Wat te denken van de kick van het bereiken van een resultaat vanuit “flow”? Of het verrassen van jezelf of je team door de snelheid waarmee je resultaten kunt behalen? En dan heb ik het nog niet over de klant die je positief verrast, wanneer je hem sneller in zijn behoeftes voorziet dan voorheen. Kortom: agile werken is echt de moeite waard, maar zorg dat je binnen je organisatie het bewustzijnsniveau creëert, waardoor deze manier van werken en het omgaan met verandering natuurlijk wordt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *